Om stråtag

Læs her om det gode håndværk ved udførelse af stråtag, tagrørene, vedligehold, brandsikring og isolering af stråtag.

Det gode håndværk

Det gode håndværk består af håndværksmæssig korrekt udført arbejde med materialer af god kvalitet.

Et nyt stråtag på 26 cm tykkelse, består inderst af et bindelag på ca. 13 cm, hvor stråene bliver bundet fast til trækonstruktionen og yderst af et slidlag på ca. 13 cm. Taget slides udefra gennem biologisk nedbrydning og solens violette stråler. Når slidlaget er væk, og trådene som taget er bundet fast med, kan ses skal taget skiftes.

Et godt stråtag er et tag, som holder længe og samtidig tager sig godt og præsentabelt ud. Hvis stråtaget skal være bæredygtigt og rentabelt, skal det være opbygget således, at vandet bliver på ydersiden og trænger så lidt ind i taget som muligt. Det kan lyde indlysende, men det er ikke altid lige let og det kræver en håndværksmæssig uddannelse og udvalgte materialer at opbygge et langtidsholdbart stråtag.

Der er flere ting ved den håndværksmæssige udførelse, der har betydning for tagets holdbarhed. Jeg vil nævne de vigtigste i prioriteret rækkefølge: Tagets og det enkelte strås hældning, rørenes tæthed og kvalitet og desuden slidlagets tykkelse.

Fra dag et er stråtaget, som det naturprodukt det er, udsat for biologisk nedbrydning. Det vand som stråtaget skal beskytte huset imod er samtidig stråenes værste fjende. Derfor skal stråtaget opbygges med størst mulig hældning på de enkelte strå, så vandet kan løbe hurtigt af taget. Stråtagets overflade skal være fleksibel, så vandet ikke kan opsuges mellem tagrørene (ved kapillærvirkning) og overfladen hurtigt kan udlufte og tørre. Stråene skal kort og godt pege nedad, så vandet kan rende af taget. Jo mere vandret stråene ligger, jo langsommere vil vandet rende af og jo længere vil vandet trænge ind i taget og hermed fremskynde den biologiske nedbrydning. En forkert håndværksmæssig håndtering af tagrørene vil nedsætte tagets levetid betydeligt.

Tagrørenes længde bestemmer tagets tykkelse. Der skal tækkes tyndt med korte tagrør og tykkere med lange rør for at afstemme stråhældningen, så stråene stadig peger nedad. Især er det håndværksmæssigt forkert, hvis man tækker for tykt med korte tagrør. Så vil stråene ligge for vandret og tagets levetid vil blive markant forringet.

Her ses Mogens lægge et nyt bundt tagrør i taget.

Klik for stort format Klik for stort format Klik for stort format Klik for stort format

Tagrørene

Det er af yderste vigtighed for tagets holdbarhed, at materialerne er af god kvalitet.

Tækkevejledningen fra Dansk Tækkemandslaug lægger vægt på at tækkematerialet, efter at det er afhøstet, skal opbevares tørt, fri for jordkontakt og under tag når de er pakket i ruller. De skal være uden gråsorte misfarvninger og fri for nedbrydende svampeangreb. De skal være tørre og have et vandindhold på under 16 %, når de pakkes i ruller og køres på lager.

Det er svært, men vigtigt at sikre sig, at de materialer der bruges, ikke har været udsat for fugt og svampe angreb under produktionen. Hvis tagrørene har fået fugt under produktionen, har de taget skade før de lander på dit tag. Vi sikrer os nemmest en god kvalitet tagrør ved at følge processen hos producenten; fra tagrørene bliver høstet til de bliver renset og lagret i ruller. I den tid firmaet har eksisteret, har vi næsten altid købt vores tagrør direkte i rørskæret. Vi har i lang tid brugt danske og senere estiske tagrør. Siden 2010 er vi begyndt at bruge svenske tagrør fra området ved Vättern. Her er vi sikre på, at tagrørene har fået frost, så de er tørre allerede når de høstes og er lettere at holde tørre igennem hele processen.

Vi køber tagrørene direkte i rørskæret hos Sveriges største rørhøster. Vi køber dem i marts måned, afhøstede i store stakke, så vi er sikre på at få de rigtige materialer til årets produktion af stråtage. Tagrørene bliver målt og kontrolleret for fugt dagligt under produktionen og det hele bliver dokumenteret ved daterede foto af producenten. Vi laver desuden kontrolbesøg hos producenten flere gange under processen.

Når tagrørene er renset og pakket i ruller på 70 styk køres de på tørt lager. Mange af tagrørene køres direkte til Danmark, hvor de lagres tørt på vores eget lager.

Vedligehold af stråtag

Et stråtag bør jævnligt og mindst en gang om året efterses og vedligeholdes af ejeren. Vandbrædder, vindskeder og dækbrædder skal vedligeholdes med maling og træer og buske skal beskæres, så stråtaget får luft og kan ”ånde”.

Det vil være fornuftigt hvert 5 år at indkalde fagmanden for at kontrollere tag og rygning. Her kan du så aftale om der skal udføres vedligeholdelses arbejder i form af reparationer, rygninger eller mekanisk afrensning eller sprøjtning mod mosser.

Brandsikring

Det bliver mere og mere almindeligt, at husejerne kræver, at stråtagene brandsikres. Som oftest bruger vi brandsikring med Sepatec, som ud over at være billig og effektiv, også er den brandsikring, der er letteste at udføre og som sikrer en god udluftning af stråtaget.

Tagskæg og tagudhæng er trods brandsikringen med Sepatec, stadig de mest udsatte i tilfælde af brand. Derfor er vi begyndt at tilbyde sprøjtning med branddæmpende væske på undersiden af tagskæg og på sternbræt eller skalke, i forbindelse med at vi udfører rygning.

Vi er i stand til at opbygge brandsikring på alle de anderkendte metoder - de såkaldt lukkede konstruktioner, hvis det ønskes.

Efterisolering/energiforbedring

Når taget alligevel er fjernet er det nu, det er mest rentabelt at forbedre isoleringen; så det er nu, du skal overveje, hvad du skal. Tidens og lovgivningens krav om øget isoleringstykkelse, kan gøre det svært at beregne, hvor meget isolering der kan efterisoleres med, uden du får fugt og kondens i tagkonstruktionen og hermed stråtaget. Det er især vanddamp fra indersiden af huset, der volder problemer. Her afhænger det af den bestående konstruktion, hvad der kan gøres. Er der en tæt dampspærre, eller kan den etableres? Kan konstruktionen forholdsvis let forhøjes, så der bliver plads til mere isolering? Er der kort og godt nogle gode energirigtige løsninger, der er brugbare på længere sigt? Disse spørgsmål kræver en nærmere gennemgang og beregninger af vores energirådgiver (Thomas), før vi kan se, hvad der er økonomisk rentabelt og før vi kan foreslå en løsning.